Företaget


Hans i båten

Renja 110424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har nu 2015 ombildat Utbildnings AB Renja Oscarsson till Västkustens Kobbar & Skär AB.

 

Jag kommer fortsättningsvis att ha verksamheten vid sidan om min anställning.  Det ger mig chans att få syssla med verksamhetsområdena som jag brinner för.

Inom företaget finns en mångårig erfarenhet inom de branschutbildningar som jag tillhandahåller.

De utbildningar som jag håller registreras hos respektive branschorganisation eller motsvarande så långt möjligt. Kursernas innehåll är styrda av Trafikverket, TYA, Liftutbildningsrådet, Arbetsmiljöverket och Brandskyddsföreningen.

Med redovisningsuppdrag får jag som ekonom en möjlighet att bidra till att den ekonomiska delen av en verksamhet fungerar bra.

Med civilekonomexamen och god erfarenhet från diverse redovisningsuppdrag åtar jag mig även uppdrag inom redovisningssidan.