Säkerhet på Väg


Om projekthandlingarna innehåller krav på att följa IFS 2009:4 så måste alla arbetstagare som vistas på byggprojektet ha grundutbildningen Säkerhet på Väg.

Utbildningen är på 8 timmar och följer Trafikverkets kursplan. Många kommuner och andra beställare av vägarbeten och vägunderhåll hänvisar också till samma dokument och då gäller samma krav på deras projekt. När nu Trafikverket har ändrat sina kompetenskrav med nya kurser som följd så uppstår ett problem.

Vilken kurs gäller nu och framöver? Det är projekthandlingarna som styr. I övergångsperioden så gäller kursen Säkerhet på Väg genomförd före 1/1 2012 tills den går ut även för nya projekt. Kombinationen Arbete på Väg Nivå 1 och Arbete på Väg Nivå 2 täcker kursplanen för grundkursen Säkerhet på Väg om inga extra kompetenskrav ställs.