Miljö


Det finns också en miljökurs som krav enligt en publikation 2006:105 ” Miljökrav vid upphandling av entreprenader och transporter” ofta kallat ”105:an”. Den använder både Trafikverket och storkommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi levererar den på 4h och gäller i 5 år. Behovet av miljökurs beror på om projektet är upphandlat med 105:ans krav eller inte. Miljökursen kan också ersättas av projektanpassad miljöinformation och då gäller det för respektive projekt. Miljökursen påverkas inte av de nya kraven som gäller fr.o.m. 2012-01-01. Behörigheten gäller 60 månader.