Hjälp på Väg


Kursen finns som krav enligt IFS 2009:4, men inte i det nya kravdokumentet TRVK APV 2012:072. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt och ska ge deltagaren kunskap och förmåga att handla i samband med olycka skadade människor eller brand på eller intill vägarbetsplatsen. Avsaknaden av krav från Trafikverkets sida innebär inte ett minskat krav på kunskap då kraven istället kopplas till arbetsgivarens ansvar att säkra brandsskyddet och krisorganisationen på alla sina arbetsplatser.

Kursen kan även fortsättningsvis krävas av andra kunder och kompetensen krävs generellt vilket gör innehållet heltäckande för att ha kunnig personal. Den är 8h och innehåller brandkunskap, första hjälpen och hjärtlungräddning. Behörigheten gäller 60 månader.