Arbete på väg Nivå 3A, Utmärkningsansvarig


Nivå 1+2 krävs som förkunskap. Gäller för personal som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar, upprätta trafikanordningsplaner (TA-planer) eller vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Även personal som är BAS-P eller BAS-U vid vägarbeten ska ha Nivå 3-kompetens. Ytterligare kompetens kan krävas i enskilda projekt.

Kursen fördjupar på Arbetsmiljölagens krav och Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom området samt hur ett vägarbete ska utformas på ett säkert sätt genom att använda de trafikanordningar som krävs. Trafiklagstiftningens regelverk kring säkerhet och framkomlighet beaktas. Kursen innehåller arbetsmetoder och information för att kunna skapa och genomföra planeringen av en vägarbetsplats enligt Trafikverkets krav, beslut och föreskrifter inom området. Avslutas med ett prov och ger intyg från oss. Men inkluderar inte repetition av lägre nivåer.

Kurstid: 16h. Behörigheten gäller 60 månader.