Arbete på väg Nivå 2


Trafikverket har i sin roll som byggherre beslutat om krav som ska ingå i alla sina anbudsunderlag för att försäkra sig om att de arbetsplatser för vilka myndigheten är byggherre ska möta såväl arbetsmiljökraven som trafiksäkerhetskraven.

Kursen kompletterar Arbete på Väg Nivå 1 inom ämnesområdena: allmänt om vägarbeten , gällande lagar, regler och råd för fordonsutmärkning, gällande lagar, regler och råd för fordonsutrustning, gällande lagar, regler och råd för fordonskörning, fordonsförarens ansvar vid framförande av fordon i väghållning, möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon i väghållning, arbete från arbetsplattform, egen riskanalys och Trafikverkets exempelsamling (rörliga och intermittenta arbetsplatser). Kursen anpassas efter deltagarnas behov och yrkesområde.

Kursen vänder sig till alla som i ett uppdrag för Trafikverket eller annan kund som kräver det framför ett fordon på en intermittent eller rörlig arbetsplats enligt Trafikverkets definition. Kraven på kompetensen finns i upphandlingsunderlaget. Vanligen innebär kravet på en trafikanorningsplan för ett intermittent eller rörligt arbete också att det finns krav på kompetens, vilken arbetsgivaren ska kunna verifiera.

Kursen är 5 timmar och kombineras gärna med APV Nivå 1. Den gäller i 60 månader.