Arbete på väg Nivå 1+2


Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK APV (2012:072) motsvarande Arbete på väg Nivå 2 kan erhållas genom en kombinationskurs på 8 h. Denna kurs täcker också de gamla utbildningskraven som finns i Trafikverkets IFS 2009:4 motsvarande Säkerhet på Väg.

Efter kursen ges 2 intyg, ett för APV Nivå 1 som gäller 15 mån och ett intyg för APV nivå 2 som är för 60 månader.