Arbete på Väg Nivå 1 (för alla)


Trafikverket har i sin roll som byggherre beslutat om krav som ska ingå i alla sina anbudsunderlag för att försäkra sig om att de arbetsplatser för vilka myndigheten är byggherre ska möta såväl arbetsmiljökraven som trafiksäkerhetskraven.

Kursen inkluderar lämplig kompetens inom områdena, trafiksäkerhet, hastighet, trafikantbeteende, arbetsmiljölagstiftning, personlig skyddsutrustning, zonindelning, V3-principen och ansvars- och rollfördelning på objektet.

Kursen är 4 timmar och kombineras gärna med APV Nivå 2. Den gäller i 15 månader och alla som vistas på ett vägarbete och inte vill ha en handledare (med behörighet minst motsvarande APV Nivå 2) SKA ha denna kompetens.