Heta Arbeten


Svenska Brandskyddsföreningen har utarbetat en utbildning för alla dem som utför Heta Arbeten eller som utfärdar tillstånd (är tillståndsansvarig) för heta arbeten. Kravet på utbildning har införts i flera försäkringar på fastigheter, vilket tvingar fastighetsägare att enbart anlita personal med giltig behörighet Heta Arbeten.

Målet med utbildningen är att minska riskerna för brand i samband med arbeten på platser som inte normalt är anpassade för heta arbeten och därför har en ökad risk för brand. Sedan utbildningen infördes har en markant minskning i antalet bränder skett, men behovet av kunskap har inte försvunnit. Behörigheten är 5 år, sedan måste utbildningen göras om. Kurstid är 8h och deltagaren registreras hos Svenska Brandskyddsföreningen efteråt.