BAS-P + U (Byggarbetsmiljösamordnare)


I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Byggnads- och anläggningsarbete” AFS 1999:3 förtydligas kraven på att byggherren ska utse en BAS-P och en BAS-U för varje byggprojekt. Av kraven framgår att den som tar på sig uppgifterna ska ha kunskap och erfarenhet för att kunna fullgöra sitt åtagande.

Kunskapen om vilka krav som ställs och omfattningen av arbetsuppgiften samt förutsättningarna för att kunna åtaga sig uppdragen ingår i utbildningen. Kurstid är 8h.