Övriga kurser


Krav på kunskap finns i olika sammanhang och då finns det ofta en utbildning för att täcka behoven. Att kunna rädda liv och våga göra en insats ökar hos en människa om personen har kunskap. Att inte råka bränna upp liv eller egendom på grund av okunskap, samt att kunna göra en insats om olyckan är framme är lika viktigt.

Lika så att ha en struktur och plan för att så långt det är möjligt förutse och förhindra olyckor och skador på människor och egendom.