Truck


Truck är en lyftande maskin som har varit och tyvärr fortfarande är inblandad i många olyckor med personskador. Det finns en särskild föreskrift för användning av truckar, AFS 2006:5, med krav på dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning.

Utbildningsplanen från TYA för truck ses som en garanti för att deltagaren har en god grund för att kunna hantera en truck på ett säkert sätt. Utbildningstiden varierar beroende på vilken/a truckar utbildning omfattar och förkunskaperna hos deltagarna