Säkra Lyft


Utbildningen möter arbetsmiljökraven som idag finns för personal som hjälper till vid lyft. Det är inte ovanligt att kranförare eller maskinförare inte kan både hantera maskinen och vara den som kopplar lasten eller signalerar vid lyftet. Det innebär att medhjälparen måste ha lika goda kunskaper som maskinföraren om hur man säkrar lasten vid lyft.

Sett till hur oerhört många lyft som görs varje dag på Sveriges alla arbetsplatser så räcker det med att en bråkdel av dem blir felhanterade. Med last hängande uppstår alltför många risker, både för dem som hanterar lyftet och omgivningen. Det är en ökande trend i såväl bygg-, som transportbranschen med lyft som går fel, trots kunskapskrav.

Utbildningen vänder sig främst till kopplare och signalmän men kan med fördel användas för alla maskinförare som då och då lyfter last med sina maskiner eller för att öka säkerhetsmedvetenheten hos personal på arbetsplatser där det sker många lyft.

Kurstid: 4h