Lift (Mobil arbetsplattform)


Liftutbildningen genomförs enligt Liftutbildningsrådets kursplan och är på 8h. Den är teoretisk och praktisk och leder till en behörighet på 5 år. Därefter ska den repeteras för att gälla ytterligare.

I föreskriften AFS2006:6 Lyftanordningar och lyftredskap finns inga krav på repetition, men det ligger ett ansvar på arbetsgivarna att vid varje tillfälle kunna sanktionera arbetstagarens kunskapsnivå. Det är lätt att glömma bort riskerna, särskillt när arbetstagarna inte använder maskinerna ofta, och det är vanligt att rationalisera bort risker vid felaktig hantering tills det händer något allvarligt. Därför är repetition viktigt.