Hjullastare (Lastmaskin)


Hjullastaren (lastmaskinen) är en multimaskin som har mängder med olika utrustningar och användningsområden. Med gafflar på på ett lager, med samma förutsättningar som en truck, så är den en truck och kan köras med ett truckkort (C2).

Men oftast vill maskinägaren utnyttja att maskin kan ha olika redskap på och då är det främst skopan som kommer fram. Då ökar utbildningskraven och TYA har en utbildning för det som heter Hjullastare Godshantering. Den kan ses som en grundutbildning för arbetsmaskinen Hjullastare.

För att fullt ut kunna använda hjullastaren som en jordförflyttande maskin på anläggningsarbeten så kräver idag flera kunder bland annat Trafikverket att maskinförare har TYA Hjullastare Anläggning. Det är den mest heltäckande utbildningen för hjullastarförare som TYA har och innehåller en kompletterande kurs i anläggning, rit och mätkunskap mm.

För hjullastare finns det 3 olika utbildningar med olika kursupplägg och där deltagarnas tidigare erfarenhet påverkar kursupplägget och kurstiden.