Fordonsmonterad kran > 17 tm


Fordonsmonterad kran är en lyftanordning. Kravet i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) om utbildning gäller och TYA har en kursplan som ger en god grund för säker hantering såväl teoretiskt som praktiskt.

Kurstiden och kursupplägg påverkas av deltagarnas tidigare erfarenhet.