Maskinförarkurser


I Arbetsmiljölagen finns ett grundläggande krav att arbetsgivare försäkrar sig om att arbetstage som utför olika arbetsmoment och använder olika typer av utrustning har kunskap om de risker som finns i arbetsmiljön. Ibland har även olika kunder krav på att kunskapen ska kunna verifieras. Lyftanordningar, såsom liftar och kranar, samt truckar har tvingande krav på dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning i föreskrifterna AFS2006:6 Lyftanordningar och lyftredskap samt AFS 2006:5 Truckar. För truckar och ett antal lyftande maskiner finns genom TYA kurser med kursplaner som skall ge deltagarna den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt kunna hantera maskinerna. Dessa kursplaner är också granskade i förväg av organisationer och branschintressenter och ger en behörighet som de flesta arbetsgivare accepterar.

Liften är en lyftanordning som branschorganisationen LUR, Liftutbildningsrådet, har en motsvarande kursplan för.

För övriga lyftande maskiner, där det inte finns en specifik kursplan, gäller föreskriftens krav på en teoretisk och praktisk utbildning.

Även den som hanterar gods som ska lyftas som hjälp till den som lyfter godset, ska ha kunskap om riskerna vid hanteringen. Här finns exempelvis kopplare och signalmän. Kursen som krävs är Säkra Lyft, baserad på AFS 2006:6.