Få Kunskap För att Förbättra Verksamheten

Kunskap om hur arbetet ska göras för att få kvalitet på resultatet och säkerhet vid genomförandet är idag lika viktigt. Kunden vill ha en god kvalitet på det ett företag levererar, vare sig det är varor eller tjänster.

Samtidigt kan en seriös arbetsgivare aldrig acceptera att arbetet i en verksamhet utförs på ett för arbetstagarna riskfyllt sätt. Genom att stärka arbetstagarnas riskmedvetenhet så att riskerna i varje led kan tas bort eller minskas förbättras den miljö som de arbetar i. Kraven på kunskap hos de som arbetar är lagstadgade i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets samling av föreskrifter visar på hur de kraven ska hanteras.

Utbildning är ett sätt att möta krav från lagstiftaren eller kunden, och leder ofta till förbättringar i den egna verksamheten genom kompetenta medarbetare.